‘Materie? Die bestaat alleen in onze geest’

Gepubliceerd op 14 februari 2024 om 17:47

De Groene Amsterdammer publiceerde vorig jaar een interview met Bernardo Kastrup waarin hij zijn wereldbeeld uiteenzet.

Essentie: Het materialistische wereldbeeld klopt niet. Ons bewustzijn komt niet voort uit ons brein, ons brein komt voort uit bewustzijn.