Gerrit Teule over 5D

Gepubliceerd op 27 juni 2019 om 08:40

Gerrit Teule* recenseerde 5D:

'Een diepzinnig boek, niet eenvoudige lectuur, maar wel heel verhelderend. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een constaterende samenvatting. De index is goed verzorgd. Een boek dat tot herlezing uitnodigt.'

*Gerrit Teule is natuurfilosoof en schrijver, in het bijzonder op het gebied van bewustzijnsevolutie en natuurlijk elektromagnetisme in alles wat leeft en groeit. Daarvoor vindt hij vooral fundering bij de Eonenhypothese van natuurkundige Jean-Emile Charon en het denken van priester-paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin.